EDEBÎ TOPLULUKLAR TABLOSU

EDEBÎ TOPLULUKLAR TABLOSU

Topluluğun Adı
Sanatçılar
Tanzimat 1. Dönem
Şinasi
Ziya Paşa
Namık Kemal
Ahmet Mithat Efendi
Şemsettin Sami
Ahmet Vefik Paşa
Tanzimat 2. Dönem
Recaizade Mahmut Ekrem
Abdülhak Hamit Tarhan
Sami Paşazade Sezai
Nabizade Nazım
Servet-i Fünun
(Edebiyat-ı Cedide)
(1896-1901)
Ali Ekrem
Cenap Şahabettin
Süleyman Nazif
Mehmet Rauf
Tevfik Fikret
Hüseyin Cahit
Ahmet Hikmet
Faik Ali
Celâl Sahir
Hüseyin Suat
Halit Ziya
Fecr-i Âtî
(1909-1911)
Yakup Kadri
Ahmet Haşim
Refik Halit
Fuat Köprülü
Ali Canip
Şehabettin Süleyman
Celâl Sahir
Tahsin Nihat
Emin Bülent
Millî Edebiyat
(1911-1923)
Ziya Gökalp
Ömer Seyfettin
Mehmet Emin Yurdakul
Ali Canip
Yusuf Ziya Ortaç
Faruk Nafiz Çamlıbel
Enis Behiç Koryürek
Kemalettin Kamu
Aka Gündüz
Refik Halit Karay
Reşat Nuri Güntekin
Yakup Kadri
Halide Edik Adıvar
Hamdullah Suphi
Ahmet Hikmet Müftüoğlu
Necip Fazıl Kısakürek
Fuat Köprülü
Halide Nusret Zorlutuna
Şükûfe Nihal
Peyami Safa
Ahmet Hamdi Tanpınar
Beş Hececiler
(Millî Mücadele Dönemi ve sonrası)
Orhan Seyfi Orhon (1890-1972)
Yusuf Ziya Ortaç (1896-1967)
Faruk Nafiz Çamlıbel (1898-1973)
Enis Behiç Koryürek’in (1892-1949)
Halit Fahri Ozansoy (1891-1971)
Yedi Meşaleciler
(1928–1930)
Sabri Esat Siyavuşgil
Ziya Osman Saba
Yaşar Nabi Nayır
Kenan Hulusi
Cevdet Kudret Solok
Muammer Lütfi
Vasfi Mahir Kocatürk
Birinci Yeniler
(Garipçiler)
(1940)
Orhan Veli Kanık
Melih Cevdet Anday
Oktay Rifat Horozcu
İkinci Yeniler
(Soyutçular)
Turgut Uyar
Edip Cansever
İlhan Berk
Ece Ayhan
Sezai Karakoç
Ülkü Tamer


Reklamlar
Yorumlar kapatıldı.
Reklamlar
%d blogcu bunu beğendi: