ARUZ KALIPLARIYLA İLGİLİ UYGULAMALAR


ARUZ KALIPLARIYLA İLGİLİ UYGULAMALAR

Göz gördü / gönül sevdi / seni ey yü / zü mâhım          seni: imale

_ _ . / . _ _ . / . _ _ . / . _ _

Kurbânı /n olam var mı / benim bunda / günâhım (Nahîfî)     Kurbânın olam: ulama

_ _ . / . _ _ . / . _ _ . / . _ _

Mef’ûlü / Mefâîlü / Mefâîlü / Feûlün

 

Açınca yel / keni hiç bak / ma, oynasın / varsın;

. _ . _ / . . _ _ / . _ . _ / _ _

Kayık çocuk / gibidir: Oy/ nuyor mu kay / detme (Tevfik Fikret)

. _ . _ / . . _ _ / . _ . _ / _ _

Mefâilün / Feilâtün / Mefâilün / Fa’ lün

(Feilün)

 

Duydum se / ni istiyor / bu vicdan             vâsıl oldu: ulama

_ _ . / . _ . _ /. _ _

Bildim sa / na vâsıl ol / du cânân (Abdülhak Hamid Tarhan)

_ _ . / . _ . _ /. _ _

Mef’ûlü / Mefâilün/ Feûlün

 

Memleket bit / ti, yine bit / medi hâlâ / sen, ben….         yine: imale

_ . _ _ / . . _ _ / . . _ _ / _ _                                 büyük olmaz: ulama

Bize bu hâl / ile bizden / büyük olmaz / düşmen (Namık Kemal)   bu : imale

. . _ _ / . . _ _ / . . _ _ / _ _

Feilâtün / Feilâtün / Feilâtün / Feilün

(Fâilâtün) (Fa’lün)

 

Ağır ağır / çıkacaksın / bu merdiven / lerden

. _ . _ / . . _ _ / . _ . _ / _ _

Eteklerin / de güneş renk / li bir yığın / yaprak (Ahmed Haşim)

. _ . _ / . . _ _ / . _ . _ / _ _

Mefâilün / Feilâtün / Mefâilün / Feilün

 

Âsûde / olam dersen / eğer gelme / cihâna             dersen eğer: ulama

_ _ . / . _ _ . / . _ _ . / . _ _

Meydâna / düşen kurtu/ lamaz seng-i / kazâdan (Ziya Paşa)

_ _ . / . _ _ . / . _ _ . / . _ _

Mef’ûlü / Mefâîlü / Mefâîlü / Feûlün

 

Hayır mâtem senin hakkın değil, mâtem benim hakkım:         bilmez âfâkım.: ulama

. _ _ _ / . _ _ _ / . _ _ _ / . _ _ _

Asırlar var ki aydınlık nedir hiç bilmez âfâkım. (Mehmed Âkif Ersoy)

. _ _ _ / . _ _ _ / . _ _ _ / . _ _ _

Mefâîlün / Mefâîlün / Mefâîlün / Mefâîlün

 

Çatma, kurban / olayım çeh / reni, ey naz / lı hilâl!

_ . _ _ / . . _ _ / . . _ _ / . . _

Kahraman ır / kıma bir gül! / Ne bu şiddet / bu celâl?

_ . _ _ / . . _ _ / . . _ _ / . . _

Sana olmaz / dökülen kan / larımız son / ra helâl…

_ . _ _ / . . _ _ / . . _ _ / . . _

Hakkıdır ,Hak / k’a tapan mil / letimin is / tiklâl! (Mehmed Âkif Ersoy)

_ . _ _ / . . _ _ / . . _ _ / _ _

Feilâtün / Feilâtün / Feilâtün / Feilün

(Fâilâtün) (Fa’lün)

 

Uçtuk Mo / haç ufkunda / görünmek he / vesiyle             Mohaç ufkunda: ulama

_ _ . / . _ _ . / . _ _ . / . _ _

Canlandı / o meşhûr o / va at kişne / mesiyle (Yahya Kemal Beyatlı)

_ _ . / . _ _ . / . _ _ . / . _ _

Mef’ûlü / Mefâîlü / Mefâîlü / Feûlün

 

Gönlüm, di / lim, kanım ve / mizâcımla / sizdenim

_ _ . / _ . _ . / . _ _ . / _ . _

Dünyâ ve / âhirette / vatandaşla / rım benim. (Yahya Kemal Beyatlı)

_ _ . / _ . _ . / . _ _ . / _ . _

Mef’ûlü / Fâilâtü / Mefâîlü / Fâilün

 

Sitanbul’a geçmiş idim salı gün               salı: imale

. _ _ / . _ _ /. _ _ /. _                             ânın emsâli: ulama

Cihân görmesin ânın emsâli gün         (Keçecizâde İzzet Molla)

. _ _ / . _ _ /. _ _ /. _

Fe û lün / Fe û lün / Fe û lün / Fe ûl

 

Saçma ey göz / eşk[i]den gön / lümdeki od / lare su     eşk: medli hece

_ . _ _ / _ . _ _ / _ . _ _ / _ . _                                            (bir buçuk)

Kim bu den / tutuşan od / lare kılmaz / çâre su (Fuzûlî)

_ . _ _ / _ . _ _ / _ . _ _ / _ . _                                    altı çizili hecelerde imale var.

Fâilâtün / Fâilâtün / Fâilâtün / Fâilün

 

 

Dinle neyden / kim hikâyet / etmede

_ . _ _ / _ . _ _ / _ . _

Ayrılıklar / dan şikâyet / etmede

_ . _ _ / _ . _ _ / _ . _ Nahifî

Fâilâtün / Fâilâtün / Fâilün

 

 

Hani ol gül / gülerek gel / diği demler / şimdi

. . _ _ / . . _ _ / . . _ _ / _ _

Ağlarım hâ / tıra geldik / çe gülüştük / lerimiz (Mâhir)

_ . _ _ / . . _ _ / . . _ _ / . . _

Feilâtün / Feilâtün / Feilâtün / Feilün

(Fâilâtün) (Fa’lün)

 

 

Ne Süleymân / ne Selîm’in / kuluyuz

. . _ _ / . . _ _ / . . _

Hazret-i Rab / bi rahîmin / kuluyuz (Esrar Dede)

_ . _ _ / . . _ _ / . . _

Feilâtün / Feilâtün / Feilün

(Fâilâtün) (Fa’lün)

 

 

Anı hoş tut / garîbindir / efendi iş / te biz gittik

. _ _ _ / . _ _ _ / . _ _ _ / . _ _ _

 

Gönül derler / ser-i kûyun / da bir dîvâ / nemiz kaldı     (Hayâlî)

. _ _ _ / . _ _ _ / . _ _ _ / . _ _ _

Mefâîlün / Mefâîlün / Mefâîlün / Mefâîlün

 

 

Geçer firkat / zamânı böy / le kalmaz

. _ _ _ / . _ _ _ / . _ _

Sağ olsun sev / diğim Mevlâ / kerimdir (Nâilî)     Sağ olsun: ulama

. _ _ _ / . _ _ _ / . _ _

Mefâîlün / Mefâîlün / Feûlün

 

 

Cihânda â / şık-ı mehcû / r[ı) sanma râ / hat olur     şık-ı: ulama; cûr: medli hece

. _ . _ / . . _ _ / . _ _ _ / . . _                               şikâyet olur ve râhat olur: ulama

Neler çeker / bu gönül söy / lesem şikâ / yet olur (Şeyhülislâm Yahya)

. _ . _ / . . _ _ / . _ . _ / . . _

Mefâilün / Feilâtün / Mefâilün / Feilün

 

 

Ağlatma / yacaktın yo / la baktırma / yacaktın   va’de:kelimenin ilk hecesi uzun “a” var  gibi okunur

_ _ . / . _ _ . / . _ _ . / . _ _                        

Ol va’de / -i tekrâr[ı] / -be-tekrârı / unutma (Esrar Dede)         râr: medli hece

_ _ . / . _ _ . / . _ _ . / . _ _

Mef’ûlü / Mefâîlü / Mefâîlü / Feûlün

 

Gül hasre / tinle yolla / ra tutsun ku / lağını         çeksin intizar: ulama

_ _ . / _ . _ . / . _ _ . / _ . _

Nergis gi / bi kıyâme / te dek çeksi / n intizar (Bâkî)

_ _ . /_ . _ . / . _ _ . / _ . _

Mef’ûlü / Fâilâtü / Mefâîlü / Fâilün

 

 

Reklamlar
Yorumlar kapatıldı.
Reklamlar
%d blogcu bunu beğendi: