Hikaye-roman-şiir inceleme planı

HİKÂYE İNCELEME PLÂNI

 

A.  HİKÂYE HAKKINDA BİLGİLER

1.      Hikâyenin adı

2.      Hikâyenin yazarı

3.      Hikâyenin  basım yeri ve basım yılı

4.      Hikâyenin sayfa sayısı

 

B.  HİKÂYEDEKİ OLAYIN İNCELENMESİ

1.      Olayın özeti

2.      Olaydaki kişiler,kişilerin fiziksel ve ruhsal özellikleri

a)   Asıl kişiler (kahramanlar)

b)   Yardımcı kişiler (kahramanlar)

3.      Olayın geçtiği yer

4.      Olayın meydana geldiği zaman

5.      Olayı anlatan kişi (anlatıcı)

6.       Hikâyenin dil ve anlatım özellikleri

7.       Hikâyenin ana fikri

 

C.  HİKÂYE YAZARININ HAYATI, SANATI VE ESERLERİ HAKKINDA KISA BİLGİ

 

D.  FAYDALANILAN KAYNAKLAR

 

 

 

ROMAN İNCELEME PLÂNI

 

A.  ROMAN HAKKINDA BİLGİLER

1.      Romanın adı

2.      Romanın yazarı (çevireni)

3.      Basıldığı yer ve tarih

4.      Sayfa sayısı        

 

B.  ROMANDAKİ OLAYIN İNCELENMESİ

1.      Olayın özeti

2.      Olaydaki kişiler,kişilerin fiziksel ve ruhsal özellikleri

a)       Asıl kişiler (kahramanlar)

b)       Yardımcı kişiler (kahramanlar)

3.       Olayın geçtiği yerler

4.       Olayın meydana geldiği zaman

5.       Olayı anlatan kişi (anlatıcı)

6.       Romanın dil ve anlatım özellikleri

7.       Romanın türü

8.       Romanın ana fikri

 

C.  YAZARIN HAYATI,SANATI VE ESERLERİ HAKKINDA KISA BİLGİ

 

D.  FAYDALANILAN KAYNAKLAR

 

 

 

 

 

 

 

 

ŞİİR İNCELEME PLÂNI

 

 

A.  ŞİİRİN BİÇİM YÖNÜNDEN İNCELENMESİ

 

  1. Nazım biriminin (dörtlük,beyit) belirtilmesi,
  2. Kaç dörtlükten veya kaç beyitten oluştuğunun belirtilmesi,
  3. Şiirin ölçüsünün ve duraklarının belirtilmesi,
  4. Kafiye (kafiye çeşitleri belirtilecek) ve rediflerin gösterilmesi,
  5. Kafiye şemasının gösterilmesi.

 

B.  ŞİİRİN İÇERİK YÖNÜNDEN İNCELENMESİ

 

1.      Anlamı bilinmeyen kelime ve deyimlerin açıklanması,

2.      Şiirin bölümler halinde açıklanması,

3.      Şiirin ana duygusunun belirtilmesi,

4.      Şiirin dil ve anlatım özelliklerinin açıklanması,

5.      Şiirin türü hakkında bilgiler verilmesi.

 

C.   ŞAİRİN HAYATI, SANATI VE ESERLERİ HAKKINDA BİLGİLER

 

D.   FAYDALANILAN KAYNAKLAR       

 

 

Reklamlar
Yorumlar kapatıldı.
Reklamlar
%d blogcu bunu beğendi: